dimecres, 3 de maig del 2023

Dijous, mercat a Granollers poesia a l'escola

El cant de la mar


La mar no deixa
mai de cantar
belles cançons
de sol i sal,
balades tristes
de viatges llargs
en trasatlàntics
negres y blancs
que al mig del gel
van a naufragar.
La mar no deixa
mai de cantar.
Obri bé el cor
per a escoltar.

Marc Granell

Pluja a la muntanya

La pluja, a muntanya,
no enganya.
La pluja remulla,
verdeja la fulla,
repinta els alts xops,
i fa més llustrosa
l'esquena dels llops.
la pluja, quan crida,
és la vida.
Refà els caminals,
i els brancams malalts,
i els prats que eren morts;
i els xops creixen alts,
i els llops molt més forts.
La pluja, a muntanya,
no enganya.
La pluja, quan crida,
és la vida.

Josep Punsola i Vallespí

Font: Poesia infanyil i Juvenil
Vídeo: Pilar Jarque

1 comentari: