divendres, 10 de desembre del 2010

Monllibres: El món dels llibres

El món del llibres (www.monllibres.urbea.org/) és un projecte telemàtic que posa l'ènfasi en el foment de les habilitats de comprensió lectora i d'expressió escrita, a través de la lectura col·lectiva a l'aula i les TIC, i les possibilitats que aquestes obren al desenvolupament de la funció comunicativa del llenguatge.

El món dels llibres és un projecte dissenyat per treballar els continguts de l’àrea de llengua, especialment la comprensió lectora i l’expressió escrita, però el seu enfocament és multidisciplinar, per afavorir els aprenentatges significatius.

Es tracta d’un projecte obert, ja que permet al professoral dissenyar un currículum adaptat a les necessitats del seu alumnat, tant pel que es refereix a la temporització, ja que es pot participar per trimestres o durant tot el curs, com per la utilització del material didàctic, que es pot seleccionar i adaptar a cada alumne/a.

Els alumnes participen en activitats conjuntes com fòrums, treballs d’investigació i jocs florals. En el primer trimestre realitzem el fòrum de les presentacions i durant el segon trimestre un fòrum temàtic. Els jocs florals es realitzen el dia del llibre.

Fins a finals del curs 2007-2008 ha funcionat com a projecte telemàtic . Actualment no funciona plenament com a tal, ja que després de vuit d’anys de funcionament no s'han sabut trobar els suports necessaris per tal que la tasca de l’equip coordinador no resulti una feina més afegida a la tasca docent sense més recompensa que la gran satisfacció de promoure activitats motivadores per als alumnes. Tanmateix, es continuen organitzant fòrums, però de forma limitada tant al nombre de fòrums com al de les escoles participants. També es posa a disposició de qualsevol docent, sigui usuari registrat o no, tot el material didàctic que els participants en el projecte han anat elaborant al llarg d’aquests anys.